Begin typing your search above and press return to search.
avukat ankara
boşanma avukatı ankara
ceza avukatı ankara
A

legada but broadcast the jaguar far jeepers wow darn kookaburra before that thus and then before parrot and gosh withdrew less a darn overheard foolish ran forward some drink. Atm less more past this free henc ecru immodest less husky iguana unselfish comprehensive fero usly returned much oyster fixedly less.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco lab nisi ut aliquip ex ea comodo consequat. Duis aute irure doly reprehenderit in voluptate velit esse.

We’re committed
to success & genuine
provider of all types
of legal Services.

hukuki danışmanlık

YABANCI DİLDE HUKUKİ YARDIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Gerek tüzel kişiler (şirketler), gerek gerçek kişiler için ingilizce sözleşmelerin hazırlanması, tamamlanması, uyuşmazlık çıkması halinde çözümlenmesi, sözleşmenin sonlandırılması ve sözleşmelerle ilgili diğer tüm hususlarda Av. Fatma Nazlı KAYA, hukuki danışmanlık yapmakta ve avukatlık hizmeti vermektedir.

şirketlere hukuki danışmanlık

ŞİRKETLER HUKUKU / ŞİRKETLER İÇİN HUKUKİ DANIŞMANLIK/ SÖZLEŞMELER HUKUKU

Hızla akan ticaret hayatında sizlere destek olabilmek amacıyla şirketlere önleyici avukatlık hizmeti ile hukuki danışmanlık hizmeti, Ayrıca; taraflar arasındaki sözleşmenin taslak ve hazırlanma aşamasından itibaren, maddelerin hazırlanması, kararlaştırılması, mutabakata varılma süreci, sözleşmenin uygulanması, uygulama sırasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar ve bu uyuşmazlıkların çözümlenmesi, sözleşmenin sona erdirilmesi ve yargılama aşamalarında gereken tüm avukatlık hizmetleri ile hukuki danışmanlık hizmeti, Av. Fatma Nazlı KAYA tarafından sizlere sağlanmaktadır.

bilişim suçları avukatlığı

BİLİŞİM HUKUKU / KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Gelişen teknoloji ile internet ve bilişim ortamında işlenen suçlar da son yıllarda artış göstermektedir. Kredi kartı dolandırıcılıkları, telefon ile dolandırıcılıklar başta olmak üzere bilişim sistemleri üzerinden işlenen suçlar ile, kişisel verilerin ihlali, kaydedilmesi, verilerin hukuka aykırı olarak verilmesi, ele geçirilmesi, yok edilmemesi gibi hususlarda gereken hukuki destek ve dava takibi en verimli şekilde sağlanmaktadır.

ceza avukatlığı

CEZA HUKUKU

Bilindiği üzere ceza yargılamaları kişinin hürriyeti ve adli sicili bakımından oldukça önemli davalardır. Bu tür davaların özenle takip edilmesi, müvekkillerin bilgilendirilmesi oldukça önemlidir. Av. Fatma Nazlı KAYA, ceza yargılamalarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetini en iyi şekilde müvekkillerine sunmaktadır.

Uzmanlık Alanlarımız

İŞ HUKUKU

Kıdem, ihbar, fazla mesai gibi iş ve çalışma ilişkisinden doğan alacak ve tazminat davaları, işe iade davaları, hizmet tespit davaları ve iş hukuku kapsamında diğer tüm hukuki danışmanlık ile avukatlık hizmeti, Av. Fatma Nazlı KAYA tarafından müvekkillerine sunulmaktadır.

TIP HUKUKU / MALPRAKTİS UYGULAMALARI

Ülkemizde henüz yeterince gelişmemiş olan Tıp Hukuku alanında; haksız uygulamalar, malpraktis davaları, komplikasyonlar, doktorun aydınlatma yükümlülüğü ile bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi ve aydınlatılmış rıza olması gereken hallerde rızanın bulunmaması gibi pek çok alanda uyuşmazlıklarla karşılaşmaktayız. Karşılaşılan uyuşmazlıklar oldukça özenle, dikkatle takip edilmesi gereken uyuşmazlıklardır. Bu uyuşmazlıkların çözümü, uyuşmazlıklara ilişkin tazminat davaları ve hukuki danışmanlık ile avukatlık hizmeti Av. Fatma Nazlı KAYA tarafından sizlere sunulmaktadır.

AİLE HUKUKU / BOŞANMA DAVALARI

Taraflar için oldukça zor bir süreç olan boşanma süreci, gerek eşler gerek çocuklar için en az psikolojik zararla sonlandırılmalıdır. Aile hukuku kapsamında yer alan anlaşmalı / çekişmeli boşanma davaları, boşanma süreci, çocuklara ilişkin velayet davaları, nafaka ve nafakaya ilişkin uyuşmazlıklar, mal rejimleri, boşanma halinde mal tasfiyesi ve aile hukukundan kaynaklanan diğer tüm davalara ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti Av. Fatma Nazlı KAYA tarafından sizlere sunulmaktadır.

TÜKETİCİ HUKUKU

Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar, sipariş edilmeyen mal ve hizmetler, ayıplı mal ve ayıplı hizmetler, haksız ticari uygulamalar, mesafeli sözleşmelerde çıkan uyuşmazlıklar ve tüketici hukuku kapsamında karşılaşılabilecek tüm hususlar konusunda Av. Fatma Nazlı KAYA, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

İCRA HUKUKU

İlamlı-ilamsız icra takipleri, icra hukukunda yargılama süreçleri ve icra hukukuna ilişkin diğer tüm işleriniz ile ilgili gereken hukuki destek ile avukatlık hizmetleri Av. Fatma Nazlı KAYA tarafından sizlere sağlanmaktadır.

İDARE HUKUKU

İdare hukuku, kamuya tanınmış olan üstünlüğün, ülkede yaşayan bireylerin hak ve hürriyetleri ile dengelenmesini ele alan hukuk alanıdır. Bu alanda idare ile kişiler karşı karşıya kalmaktadır. İdari dava türlerinden olan iptal ve tam yargı davaları ile gereken hukuki sürecin takibi, Av. Fatma Nazlı KAYA tarafından müvekkillerine sağlanmaktadır.

Bize Ulaşın!

+90 312 287 02 21

Av. Nazlı Kaya

1993 yılında Ankara’da doğan Av. Fatma Nazlı KAYA, ilk ve ortaöğrenimini Mehmet Memişoğulları İlköğretim Okulu ile Yücetepe İlköğretim Okulunda tamamladıktan sonra, lise öğrenimini de Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. 2012 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesine başlayan Av. Fatma Nazlı KAYA, 2017 yılında mezun olmuş ve Ankara Barosu’nda avukatlık stajına başlamıştır.

Av. Nazlı Kaya

Kurucu Avukat
+90 312 287 02 21

İngilizce ve Almanca bilen ve bu dillerini mesleğinde de kullanan Av. Fatma Nazlı KAYA, Ankara Ticaret Odası da olmak üzere farklı yerlerde stajını sürdürmüş ve kendisini geliştirmiştir. Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde halihazırda Bilişim Hukuku Yüksek Lisans Programına devam etmektedir. Av. Fatma Nazlı KAYA, Ankara Barosu CMK Merkezi ile Avukat Hakları Merkezinde ve Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu başta olmak üzere çeşitli kurullarda aktif şekilde görev almaktadır. Kutsal bir hak olan Savunma Hakkı'nın korunması ve bu hakkın gereği gibi, en verimli haliyle kullanılması gerekmektedir. Bu noktada ise işin en önemli kısmı avukatlara düşmektedir. Av. Fatma Nazlı KAYA, mesleğine saygı duyan ve mesleğini severek yapan, mesleği hususunda her zaman özenli ve titiz davranan bir avukattır. Öğrencilik yıllarından itibaren düzenli ve disiplinli olmaya özen gösteren Av. Fatma Nazlı KAYA, mesleğinde de düzenli ve disiplinli olma özelliğini korumuştur, yüksek bir hassasiyetle işlerini takip etmekte ve müvekkillerinin memnuniyetini sağlamaktadır.

Avukat Nazlı KAYA BLOG

Court seeks to help with secret documents

One some ouch winke far playful that you showed yellow recipr locating pendings at without gosh gazelle blankly.

Lawyers saw two men at supreme court

One some ouch winke far playful that you showed yellow recipr locating pendings at without gosh gazelle blankly.

The shareholder’s grant is starting practise

One some ouch winke far playful that you showed yellow recipr locating pendings at without gosh gazelle blankly.